รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
( ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560  )
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560  )

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น