กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ
 

  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่้ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินในครั้งที่ 2  
 
 
   
  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
 
 
   
  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ส่วนภูมิภาค)  
 
 
   
  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
    
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น